Vaxning överläpp och haka

Kostnad: 350 kr. Tidsåtgång: 20 minuter

Sök tid

Vaxning ansikte

Kostnad: 480 kr. Tidsåtgång: 40 minuter

Sök tid

Vaxning axhill/armhåla

Kostnad: 290 kr. Tidsåtgång: 15 minuter

Sök tid

Vaxning bikini

Kostnad: 380 kr. Tidsåtgång: 20 minuter

Sök tid

Vaxning haka

Kostnad: 190 kr. Tidsåtgång: 10 minuter

Sök tid

Vaxning halva ben

Kostnad: 380 kr. Tidsåtgång: 20 minuter

Sök tid

Vaxning halva ben inkl. bikini

Kostnad: 490 kr. Tidsåtgång: 30 minuter

Sök tid

Vaxning hela ben

Kostnad: 600 kr. Tidsåtgång: 50 minuter

Sök tid

Vaxning hela ben inkl. bikini

Kostnad: 670 kr. Tidsåtgång: 60 minuter

Sök tid

Vaxning näsborre

Kostnad: 150 kr. Tidsåtgång: 10 minuter

Sök tid

Vaxning rygg

Kostnad: 380 kr. Tidsåtgång: 20 minuter

Sök tid

Vaxning rygg (lite längre tid)

Kostnad: 700 kr. Tidsåtgång: 40 minuter

Sök tid